ПРАТ «ДЖІ ЕС ТІ»

Положення про загальні збори, виконавчий орган та ревізора

Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізора, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них

Положення про загальні сбори

Положення про наглядову раду

Положення про виконавчий орган

Положення про ревізора